Informacje prawne

ChiroLife Bodensee

Hermann & Skupien GbR
Josef-Strobel-Straße 16,
D-88213 Ravensburg

Telefon: 0751 95128787
E-mail: info (at) chiro-life.de

Praktyka grupowa w rozumieniu społeczeństwa obywatelskiego (GbR).

Akcjonariusz:

Mitja Hermann mgr inż.

Master of Science in Chiropractic, Alternative Practitioner

Krzysztof Skupien mgr inż.

Master of Science in Chiropractic, Alternative Practitioner

Tytuł pracy:
mgr inż. Magister chiropraktyki na Międzynarodowym Uniwersytecie w Dreźnie (DIU) w Niemczech, praktyk alternatywny zgodnie z § 1 Heilpraktikergesetz.

Odpowiedzialny organ nadzorczy:
Wydział Zdrowia Ravensburg, Gartenstrasse 107, 88214 Ravensburg

Odpowiedzialni za treść zgodnie z § 6 MDStV:
Mitja Hermann i Krzysztof Skupien

Tłumaczenie:
http://www.agence-hcorp.eu

Projektowanie mediów drukowanych:
https://www.behance.net/michaelamunding

Projekt strony internetowej:
https://www.behance.net/martynabrys

Oświadczenie o odpowiedzialności

Ograniczenie odpowiedzialności

Zawartość serwisu została stworzona z największą starannością i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jednak dostawca tej strony internetowej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, kompletność i poprawność udostępnianych stron i treści.Jako usługodawca, dostawca tej strony internetowej jest odpowiedzialny za własne treści i informacje podane na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa w zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG); zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jest jednak zobowiązany do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich. Ta treść zostanie usunięta lub zablokowana natychmiast od momentu, w którym dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa. Odpowiedzialność jest możliwa tylko od momentu uzyskania wiedzy.

Zewnętrzne linki

Strona internetowa zawiera tak zwane „linki zewnętrzne” (linki) do innych stron internetowych, na których treść dostawca strony internetowej nie ma wpływu. Z tego powodu dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te treści.Za treść i poprawność udostępnionych informacji odpowiada odpowiedni dostawca strony, do której prowadzi link. W momencie łączenia nie stwierdzono żadnych naruszeń. Jeśli takie naruszenie prawa stanie się wiadome, link zostanie natychmiast usunięty.

Prawa autorskie / dodatkowe prawa autorskie

Treści, dzieła i informacje zawarte na tej stronie podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu i pokrewnemu prawu autorskiemu. Wszelkie rodzaje powielania, przetwarzania, dystrybucji, przechowywania i wszelkiego rodzaju eksploatacji wykraczające poza granice prawa autorskiego wymagają uprzedniej pisemnej zgody odpowiedniego posiadacza praw. Nieautoryzowane kopiowanie/zapisywanie informacji zawartych na tej stronie jest niedozwolone i stanowi przestępstwo.